هدف از طراحی این سایت معرفی روستای کندرود(شبستر) و آداب و سنن واخبار مربوط به روستا می باشد.

نام‌نویسی برای این سایت

15 + هشت =

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.


→ بازگشت به سایت روستای کندرود